Servis kolejové dopravy

Zajišťuje opravy a údržbu zařízení zabezpečovací a sdělovací techniky, od reléových systémů až po systémy ovládané počítačem, vyráběných v AŽD Praha s.r.o. Dále zabezpečuje technickou poradenskou činnost, školení a poskytování informací zákazníkům z oboru servisní činnosti pro oblast zabezpečovací, sdělovací a informační techniky.

Servisní činnost je zejména zaměřena na následující systémy:

 1. staniční zabezpečovací zařízení typů AŽD 71 s JOP, ETB, ESA 11, ESA 11v a ESA 11d
 2. traťové zabezpečovací zařízení typů ABE-1, AB-88, AH-88
 3. automatizační systémy pro spádoviště v pěti modifikacích
 4. přejezdové zabezpečovací zařízení typů PZZ-EA, PZZ-RE a PZZ-AC
 5. mobilní části hnacích kolejových vozidel a systémy automatického vedení vlaku typů LS 90, KBSE, AVV
 6. dálkové ovládání staničních a traťových zabezpečovacích zařízení
 7. zabezpečovací zařízení METRA
 8. zabezpečovací zařízení pro závodovou dopravu (vlečky)
 9. pohony závor z produkce AŽD k zabezpečení vjezdů do objektů
 10. výrobky pro zabezpečení výhybek např. snímačů polohy jazyka, elektromotorických přestavníků, přestavníků samovratných výhybek, čelisťových závěrů výhybek
 11. sdělovací a informační systémy pro železnici i pro jiné aplikace
 12. parkovištní systémy, systémy kontroly vstupu do objektu, elektricky ovládané závory a vrata

 

Opravy a údržba je zajišťována z následujících servisních skupin a lokalit:

OBLAST

POHOTOVOSTNÍ KONTAKT

SZZ-E-Brno

+420 602 246 968

ZZ-E-České Budějovice

+420 387 313 173

SZZ-E-Karlovy Vary

+420 601 305 080

SZZ-E-Olomouc

+420 602 582 863

SZZ-E-Ostrava

+420 601 305 081

SZZ-E-Pardubice

+420 601 305 082

SZZ-E-Plzeň

+420 601 305 084

SZZ-E-Praha

+420 601 305 083

SZZ-E-Ústí nad Labem

+420 601 305 085

VP-Kolín

+421 601 305 086

VP-Olomouc

+420 601 305 087

Zelená linka pro strojvedoucí:

+420 800 175 288

Servis silniční dopravy

Opravy a údržba je zajišťována z následujících servisních skupin a lokalit:

Miroslav Joska
Sdělovací a zabezpečovací elektromechanik Mistr servisu Praha

Tel: +420 267 287 441

Mobil: +420 602 794 325

E-mail: joska.miroslav‌‌M‌‌azd.cz

Václav Červinka
Sdělovací a zabezpečovací elektromechanik Mistr servisu Brno

Tel: +420 541 421 552

Mobil: +420 606 767 924

E-mail: cervinka.vaclav‌‌M‌‌azd.cz

Servis – zabezpečovacích a kamerových systémů, systémy kontroly vstupu, ozvučovací a hláskové systémy, EPS

Servis

Tel.: +420 267 287 378
E-mail: servis-ost‌‌M‌‌azd.cz