Prohlášení přístupnosti

Provozovatel stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčností pro všechny uživatele internetu.
Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0, vizuální stránka prezentace pak s využitím kaskádových stylů (CSS).
Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MVČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) s důrazem na maximální splnění pravidel a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“.

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče.

Informace v jiných formátech

Některé informace na Stránkách jsou v podobě dokumentů formátu DOC a PDF. K prohlížení těchto dokumentů je nutné použít software, který umožňuje prohlížení těchto formátů, například zdarma poskytovaný Word Viewer nebo Acrobat Reader.

Doporučovaná konfigurace prohlížeče a počítače:

  • prohlížeč Chrome 17+, Firefox 10+, Opera 11+ anebo Microsoft Internet Explorer 9+
  • povolený SSL protokol, Java Script a cookies
  • instalace Adobe zásuvných modulů
  • operační systém Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista, 7. Další operační systémy jako Linux nebo MacOS jsou podporovány
  • procesor Pentium 400 MHz a rychlejší
  • 128 MB operační paměti
  • rozlišení monitoru 1024 × 768
  • připojení k Internetu rychlostí alespoň 64 kB/s

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné standardními prostředky internetového prohlížeče.

Klávesové zkratky

P – prohlášení o přístupnosti
U – úvodní stránka
M – mapa stránek
K – kontakt

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.
Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Kontakt

Pokud objevíte na našich webových stránkách jakýkoliv problém, jenž by bránil jejich přístupnosti, informujte nás na emailové adrese info‌‌M‌‌azd.cz, pokusíme se případný problém co nejdříve opravit.