Osazování DPS a montáž elektronických sestav

V rámci firemní strategie se Výrobní závod Brno specializuje zejména na výrobu elektronických a elektromechanických sestav a dodávky vakuové techniky. Výrobní proces je orientován na výrobu malých až středních výrobních sérií širokého sortimentu výrobků.
Výrobní závod Brno má vybudovaný integrovaný systém managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.
Externím zákazníkům nabízíme komplexní služby zakázkového osazování desek plošných spojů a výroby elektronických sestav. Výrobu zajišťujeme dle podkladů a dokumentace zákazníka, kterému garantujeme zachování kompletní kontroly nad jeho produktem.

Nabízené sužby osazování desek plošných spojů:

 • Malosériová až středněsériová výroba včetně kusové výroby prototypů.
 • Technologické posouzení dokumentace zákazníka a vyrobitelnosti produktu.
 • Provedení technické přípravy výroby podle vlastních výrobních postupů nebo podle specifikací zákazníka.
 • Osazování DPS vývodovými součástkami do průchozích otvorů (ruční).
 • Jednostranné i oboustranné osazování DPS prvky SMD osazovacími automaty.
 • Kombinované osazování DPS (vývodové součástky + SMD jednostranně/oboustranně).
 • Strojní pájení na vlně bezolovnatou pájecí slitinou v ochranné dusíkové atmosféře.
 • Bezšablonové nanášení pájecí pasty nebo lepidla automatickým dispenzerem (tryskový tisk).
 • Pájení přetavením bezolovnaté i olovnaté pájecí pasty v ochranné dusíkové atmosféře.
 • Kontrola osazení a zapájení prvků SMD na DPS pomocí systému automatické optické inspekce.
 • Ruční pájení bezolovnatou i olovnatou slitinou.
 • Montáž konstrukčních a pomocných prvků na DPS.
 • Selektivní lakování osazených DPS pro zajištění jejich ochrany před vlivy vnějšího prostředí.

Další nabízené služby:

 • Montáž a kompletace vyšších elektronických sestav (skříně, rozvaděče, kazety s elektronikou). 
 • Oživování a funkční zkoušení elektronických sestav. Zkušební pracoviště s klasickými měřicími přístroji (multimetry, generátory, osciloskopy, analyzátory, napájecí zdroje) a jednoúčelovými přípravky.
 • Zahořování a zkoušení výrobků při zvýšené/snížené teplotě.
 • Opravy na deskách plošných spojů.
 • Potisk výrobků nebo jejich částí (např. čelní panely zásuvných jednotek, kryty výrobků, samolepící fólie). Černobílý i plnobarevný tisk na různé materiály (Al, Fe, ABS, PVC, sklo atd..) pomocí průmyslové UV tiskárny.

Varianty zajištění materiálu pro realizaci výroby:

 • Výroba z materiálu dodaného zákazníkem (veškerý materiál, kromě technologického a spotřebního, si dodává zákazník spolu s objednávkou výroby).
 • Výroba z námi zajištěného materiálu.
 • Využití našich skladových zásob v kombinaci s materiálem zákazníka.

Technologické vybavení:

Kontakt

AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Brno
Křižíkova 32
612 00 Brno

Tel.: +420 549 122 101
E-mail: azdvzb‌‌M‌‌azd.cz