Osazování DPS a montáž elektronických sestav

Osazování DPS a montáž elektronických sestav

Pro kooperační výrobu nabízíme

 • kusová, malosériová až středněsériová výroba
 • technologické posouzení, technická příprava výroby podle vlastních výrobních postupů nebo podle specifikací zákazníka
 • výroba elektronických sestav z materiálu dodaného zákazníkem nebo z námi zajištěného materiálu
 • osazování DPS vývodovými součástkami do průchozích otvorů (ruční)
 • jednostranné i oboustranné osazování DPS prvky SMD (osazovací automat)
 • kombinované osazování DPS (vývodové součástky + SMD jednostranně/oboustranně)
 • pájení na vlně bezolovnatou pájkou v ochranné dusíkové atmosféře
 • bezšablonové nanášení pájecí pasty/lepidla tryskovým tiskem
 • pájení přetavením bezolovnaté i olovnaté pájecí pasty v ochranné dusíkové atmosféře
 • inspekce osazení a zapájení prvků SMD na automatickém optickém systému
 • ruční pájení bezolovnatou i olovnatou slitinou
 • montáž konstrukčních prvků na DPS
 • montáž a kompletace vyšších elektronických sestav
 • oživování a zkoušení elektronických sestav
 • zahořování a zkoušení v teplotních komorách

Osazování DPS vývodovými součástkami

 • ručně podle konstrukční dokumentace. (kusovník, výkres sestavy, seznam součástí)
 • ruční nebo strojní tvarování vývodů součástek
 • výběr správné součástky a její osazení na správné místo se správnou orientací
 • zajištění součástky proti vypadnutí zahnutím vývodů, zkrácení dlouhých vývodů

Strojní pájení na vlně

 • pájecí zařízení SEHO 8040–PCS s dvojitou vlnou
 • pájení v ochranné dusíkové atmosféře bezolovnatou pájecí slitinou typu SAC
 • maximální rozměry DPS – 390 x 500 mm (šířka x délka)

Nanášení pájecí pasty nebo lepidla pro povrchovou montáž

 • bezšablonové nanášení pájecí pasty/lepidla dispenzerem MYDATA MY500 JetPrinter
  maximální formát tisku 508 x 508 mm  
 • ruční potiskovací zařízení UNIPRINT PM – formát tisku max. 400 x 410 mm

Osazování DPS prvky SMD

 • osazovací automat MYDATA MY100 a MY200 řady LX
 • maximální rozměry osazovaných DPS max. 440 x 508 mm
 • velikost osazovaných součástek od čipových 01005 do 56 x 56 mm
 • elektrický test součástek (rezistory, kondenzátory, diody)

Pájení přetavením pájecí pasty / vytvrzování lepidla

 • přetavovací pec SEHO FPS MaxPower2.1
 • celý proces přetavení v ochranné dusíkové atmosféře
 • teplotní profily pro přetavení bezolovnaté i olovnaté pájecí pasty
 • šířka dopravníku 520 mm 

Inspekce osazení a zapájení DPS

 • vývodové součástky vizuálně (prostým okem nebo stereoskopickou lupou)
 • prvky SMD automatickým optickým inspekčním systémem SAKI řady SIRIUS BF:
  • kontrolovaný prostor max. 460 x 500 mm
  • kontrola kamerovým systémem
  • přítomnost, osazení a polarita součástek
  • pájené spoje a zkraty
  • verifikace typu součástky rozpoznáváním znaků

Identifikace elektronických sestav na DPS

 • laserový stroj NUTEK LMC - S3
 • vytvoření identifikačního prvku na povrchu DPS pomocí CO2 laseru
 • identifikace DPS různými typy kódů (text, čárový kód, 2D kód, grafika)
 • maximální rozměry DPS 460 mm x 508 mm

Mytí elektronických sestav na DPS

 • mycí zařízení InJet TWIN 388 CRRD
 • automatické mytí, oplach a sušení DPS po procesu pájení
 • oplach DPS upravenou DEMI vodou s řízenou čistotou 5 až 15 µs

Ochrana DPS lakováním

 • selektivní lakovací automat DIMA HC-200
 • ochrana osazených DPS před vlivy vnějšího prostředí
 • aplikace ochranného laku na definované oblasti DPS
 • maximální lakovací prostor 400 mm x 600 mm
 • kontrola nalakované DPS pod UV světlem

Potisk výrobků

 • průmyslová UV tiskárna JETRIX KX3
 • bezšablonový potisk výrobků (např. čelní panely zásuvných jednotek, kryty výrobků, fólie, samolepící fólie)
 • černobílý i plnobarevný tisk na různé materiály (Al, Fe, ABS, PVC, sklo atd.)
 • maximální plocha tisku 1220 mm x 1220 mm, výška materiálu max. 70 mm
 • vytvrzení potisku pomocí UV záření

Testování, zahořování a zkoušení

 • oživování a funkční testování sestav na DPS
 • zkušební pracoviště s klasickými měřicími přístroji (multimetry, generátory, osciloskopy, analyzátory, napájecí zdroje) a jednoúčelovými přípravky
 • zahořování při normální teplotě okolí
 • zahořování a zkoušení při zvýšené / snížené teplotě 
 • teplotní komora s regulací zvýšené teploty do +80 °C o rozměrech 2,5 m x 3 m x 2,7 m (š x h x v)
 • teplotní komora s nízkou teplotou v rozsahu (0 až -40) °C
 • klimatotechnologická komora s regulací teploty v rozsahu -40 až  +80 °C a velikostí o rozměru 2 m x 2,5 m x 2,7 m (š x h x v)

Kontakt

AŽD Praha, Výrobní závod Brno
Křižíkova 32,  612 00 Brno
Tel.: +420 549 122 101
Fax: +420 541 211 119
E-mail: azdvzb‌‌M‌‌azd.cz