Divize Teleinformatika (DTI)

Divize Teleinformatika vznikla 1. ledna 2004 z původního Montážního závodu Praha. Vzhledem k úzké specifikaci v oboru telekomunikací a informatiky se postupně vyvinula v samostatnou organizační jednotku, která obsáhne tuto širokou a dynamicky se rozvíjející oblast.

Zaměření produkce

Divize Teleinformatika se zabývá inženýrskou a realizační činností v oboru moderních informačních a komunikačních technologií. Činnost divize lze rozdělit do tří základních oblastí: zabezpečovací zařízení pro metro, sdělovací zařízení a kompletní řešení zakázek v rámci Českých drah. Vedle těchto základních aktivit DTI provádí pokládku i montážní činnost metalických a optických kabelů, rozhlasových zařízení, EZS, EPS, strukturované kabeláže a telefonních ústředen, výstavbu radiových systémů. Součástí produkce jsou také inženýrská činnost v investiční výstavbě a kompletní zhotovení protokolů právnické osoby.