Divize Teleinformatika (DTI)

Ukrajinská 1517/4

101 28 Praha 10

Společnost AŽD Praha ve své historii sice svou produkcí vždy směřovala spíše do oblasti železniční zabezpečovací techniky, věnovala se však i jiným oborům. Jedním z nich je sdělovací technika a telekomunikace určená zejména pro železniční dopravu. Divize Teleinformatiky vznikla 1.1. 2004 z původního Montážního závodu Praha. Vzhledem k úzké specifikaci oborů telekomunikací a informatiky bylo třeba vytvořit samostatnou organizační jednotku, která obsáhne tuto širokou a rychle se rozvíjející oblast produkce AŽD Praha.

Zaměření produkce

Divize Teleinformatika se zabývá inženýrskou, obchodní a realizační činností v oboru moderních informačních a komunikačních technologií. Činnost divize lze rozdělit do tří základní oblastí – zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a kompletní řešení zakázek v rámci ČD a ŘSD. Vedle těchto základních aktivit DTI provádí i montážní činnost metalických a optických kabelů, přejezdových a staničních zabezpečovacích zařízení, rozhlasových zařízení, EZS, EPS, strukturované kabeláže a telefonních ústředen. Součástí produkce jsou také kompletní pokládky metalických a optických kabelů, výstavba radiových systémů, geodetické práce, zemní práce, inženýrská činnost v investiční výstavbě a zhotovení revizních zpráv a protokolů právnické osoby.

Kontakty

Adresář - Divize Teleinformatika

Ing. Tomáš Handl
Ředitel divize
Ing. Vladimír Makovec
Vedoucí ekonomického úseku
Luděk Krejčíř
Vedoucí montážního provozu
Ing. Pavel Bakič
Technický náměstek