Zásobovací a odbytový závod Olomouc (ZOZ)

Z původního oboru zabezpečování železniční dopravy AŽD Praha rozšířila během padesátileté tradice portfolio nabízených produktů a služeb i do dalších odvětví. Mezi tyto novější oblasti patří i oblast logistiky. Logistickým centrem celé společnosti je Zásobovací a odbytový závod v Olomouci. Zde se realizuje veškerý nákup potřebných dodávek pro výrobní a montážní činnost a také veškerý odbyt výrobků a komponentů ostatním odběratelům. Specifikace závodu jsou pro logistickou činnost velikým přínosem. Jedná se zejména o výhodnou polohu, dvě haly o rozloze 8 248 m2 venkovní plochu o dvou hektarech. Další předností jsou zkušení a vyškolení pracovníci, dvě převíjecí zařízení na kabely, rozsáhlý park dopravních prostředků, kterými lze přepravit zboží i větších rozměrů a jiných vlastností a také vlečka, která je zavedena až k rampám skladů závodu.

Zaměření produkce

Zásobovací a odbytový závod Olomouc zajišťuje sortiment pro potřeby výrobních a montážních závodů AŽD v plném rozsahu odpovídá i jejich zaměření ve všech oblastech (kolejová doprava, silnice, telekomunikace, ostatní technika, logistika). Věnuje se zejména skladování, kompletaci dodávek, expedici, celní deklaraci a mnoho dalších logistických činností. ZOZ Olomouc – logistické centrum zajišťuje dodávky také mimo společnost AŽD Praha a její dceřiné společnosti a je schopen přepravit, uskladnit, nebo připravit logistickou cestu pro jakýkoliv sortiment ze zabezpečovací a sdělovací techniky, ale také mimo tuto oblast. Závod zabezpečuje podstatnou část dodávek pro České dráhy, Železnice Slovenské republiky, pro výstavbu Metra,  bylo dodáno zabezpečovací zařízení pro 11 stanic pro železnice v Indii, a další zařízení pro železnice v Černé Hoře, Srbsku, Lotyšsku a byl otevřen za naší spoluúčasti výrobní závod v Bulharsku. Zásobovací a odbytový závod má aktuálně v seznamu dodávaných výrobků a materiálů 26 000 položek a více než 1000 dodavatelů.