Montážní závod Olomouc (MZO)

Montážní závod Olomouc soustřeďuje špičkové certifikované odborníky v oboru slaboproudých elektro-montáží a obsluhy speciálních stavebních strojů a mechanismů. Naši zaměstnanci provádí a zajišťují kompletní montážní práce a dodávky zabezpečovacího zařízení na zakázkách železničních tratí v ČR, Slovensku, Litvě, Bělorusku, Turecku, které vedou ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu v železničních stanicích, mezistaničních traťových úsecích a na železničních vlečkách s kolejovými obvody. 

Zavádíme nové technologie vedoucí ke zkvalitnění řízení železniční dopravy na ucelených úsecích formou budování centralizovaného dálkového řízení provozu. Realizujeme výstavbu nových přejezdových zabezpečovacích zařízení a tím přispíváme ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na kritických místech.

Naši specialisté provádí montáže prvků výhybkového programu u všech druhů a typů výhybek veřejné drážní sítě a manipulačních vleček. Podílíme se na repasích výhybek formou výměny hákových závěrů za čelisťové závěry, včetně renovace přestavného a kontrolního soustrojí a tím přispíváme ke zvýšení ochrany životního prostředí  úsporou maziv.     

Při výstavbě železničních sdělovacích zařízení se zaměřujeme na montáž strukturované kabeláže, optických kabelových tras a rozvodů, svařování optických vláken. Měření provádíme jak přímou metodou, tak metodou OTDR na vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm. Pokládku HDPE trubek realizujeme včetně kalibrace, tlakování a zafukování optických kabelů. 

Montážní závod má vlastní geodetické specialisty, kteří zajišťují vytýčení a zaměření inženýrských sítí, vyhotovení polohopisů i geodetické zaměření skutečného provedení staveb.


Kontakty Montážní závod Olomouc (MZO)