Montážní závod Olomouc (MZO)

Jiráskova 5

772 00 Olomouc 2

Montážní závod Olomouc soustřeďuje špičkové certifikované odborníky v oboru slaboproudých elektro-montáží a obsluhy speciálních stavebních strojů a mechanismů. Naši zaměstnanci provádí a zajišťují kompletní montážní práce a dodávky zabezpečovacího zařízení na zakázkách železničních tratí v ČR, Slovensku, Litvě, Bělorusku, Turecku, které vedou ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu v železničních stanicích, mezistaničních traťových úsecích a na železničních vlečkách s kolejovými obvody. 

Zavádíme nové technologie vedoucí ke zkvalitnění řízení železniční dopravy na ucelených úsecích formou budování centralizovaného dálkového řízení provozu. Realizujeme výstavbu nových přejezdových zabezpečovacích zařízení a tím přispíváme ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na kritických místech.

Naši specialisté provádí montáže prvků výhybkového programu u všech druhů a typů výhybek veřejné drážní sítě a manipulačních vleček. Podílíme se na repasích výhybek formou výměny hákových závěrů za čelisťové závěry, včetně renovace přestavného a kontrolního soustrojí a tím přispíváme ke zvýšení ochrany životního prostředí  úsporou maziv.     

Při výstavbě železničních sdělovacích zařízení se zaměřujeme na montáž strukturované kabeláže, optických kabelových tras a rozvodů, svařování optických vláken. Měření provádíme jak přímou metodou, tak metodou OTDR na vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm. Pokládku HDPE trubek realizujeme včetně kalibrace, tlakování a zafukování optických kabelů. 

Montážní závod má vlastní geodetické specialisty, kteří zajišťují vytýčení a zaměření inženýrských sítí, vyhotovení polohopisů i geodetické zaměření skutečného provedení staveb.

Kontakty

Adresář - Montážní závod Olomouc

Ing. Zdeněk Bébar
ředitel závodu
Ing. Richard Vavrda
ekonomický náměstek
Ing. Jiří Macoun
technický náměstek
Ing. Miroslav Rybařík
montážní náměstek
Ing. Radim Žoch
vedoucí obchodního oddělení
Jiří Novotný
vedoucí dopravy
Ing. Aleš Sadil
vedoucí technické přípravy montáží
Bc. Lenka Červenková
vedoucí oddělení HR