Divize Automatizace silniční techniky (DAST)

V roce 1993 byla zřízena divize Automatizace silniční techniky (DAST) se sídlem v Brně, ve které byly soustředěny veškeré aktivity AŽD Praha v oblasti silniční techniky. Byl zde vytvořen uzavřený technologický řetězec – vlastní vývoj, projektování, výroba a montáž, servisní i poradenská a obchodní činnost. Ze strategických důvodů byl v roce 2006 v rámci ředitelství společnosti vytvořen obchodní úsek pro silniční telematiku, který je organizačně nadřízený DAST. Tento úsek převzal zajišťování veškerých obchodních aktivit a koncepci rozvoje činnosti v oblasti silniční dopravy.

Zaměření produkce

DAST se již tradičně zaměřuje na výrobu a instalaci řadičů světelné signalizace. V České republice a na Slovensku jsou řadiče společnosti AŽD Praha na více, než 100 křižovatkách. Nabízí komplexní systémová řešení v oblasti silniční telematiky, konkrétně řešení pro městskou a meziměstskou dopravu, pro dopravu v tunelech a řešení pro veřejné osvětlení. Divize také zajišťuje komplexní řešení pro Dětská dopravní hřiště, od návrhu po jeho realizaci. Poslední zrealizovaná hřiště je možné najít ve městech Benešov, Jeseník, Praha 5 Barrandov a ve Zlíně-Malenovicích.