Montážní závod Kolín (MZK)

Již více jak pětapadesát let je Montážní závod Kolín spjat s procesem zajišťování sdělovací a zabezpečovací techniky a ostatních moderních technologií provozu české kolejové a silniční dopravy. Od doby jeho vzniku (1954) zajišťuje především montáž zabezpečovacího a sdělovacího zařízení po území celé České republiky.

Organizačně je Montážní závod uspořádán do dvou montážních provozů, které pokrývají plošně území celých Čech a řídícího centra závodu v Kolíně. Závod zaměstnává cca 130 kvalifikovaných zaměstnanců.

Zaměření produkce

Montážní závod Kolín se specializuje  na zabezpečení kompletních ucelených dodávek sdělovací, zabezpečovací, automatizační a informační techniky. Produkce zahrnuje především systémy staničních zabezpečovacích zařízení elektronického a reléového typu, přejezdové zabezpečovací zařízení elektronického a reléového typu, traťové zabezpečovací zařízení, automatizační systémy pro spádoviště, vlaková zabezpečovací zařízení, zabezpečovací zařízení pro Metro, pro vnitropodniková kolejiště, sdělovací kabelová vedení místní i dálková včetně kabelových televizních rozvodů a napájecí kabely do napětí 6kV, sdělovací a informační zařízení pro železniční dopravu, rozhlasová a radiová zařízení, telefonní dispečerská zařízení, parkovištní systémy, systémy kontroly vstupu do objektů, elektricky ovládané závory a vrata, protipožární systémy a zabezpečení proti vloupání a mechanické i ruční zemní práce a autodopravu. Kvalitu svých výrobků a prací závod stále pečlivě sleduje, neboť působí ve specifické oblasti, vyžadující naprostou spolehlivost a bezpečnost používaných technologií. Další snahou je zajistit společně se špičkovou technologií i pěkné a příjemné pracovní prostředí pro obsluhu zařízení, které ji usnadní náročnou a odpovědnou práci.


Kontakt na Montážní závod Kolín (MZK)