Servisní činnost na sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních v rámci společnosti  AŽD Praha s.r.o. vykonává samostatná organizační jednotka – divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky. Výkon servisní činnosti je prováděn prostřednictvím servisních skupin a pracovišť  s dislokacemi v Ústí nad Labem, Ostrově, Praze, Českých Budějovicích, Kolíně, Pardubicích, Olomouci, Brně, Břeclavi a Ostravě. Servisní činnost  je zajišťována nepřetržitě  24 hod. denně a 365 dní v roce. Doba dojezdu na odstranění poruchy je do 4 hod.

Zaměření produkce

Hlavním úkolem divize je zajistit služby, vyplývající z odpovědnosti za vady díla (zařízení) během záruční doby (záruční servisní činnost), dále výkon pozáruční servisní činnosti a  údržby pro oblast sdělovacích,  zabezpečovacích a informačních zařízení. Divize vykonává servisní činnost a údržbu prioritně pro oblasti nových modernizovaných technologických celků, a to elektronických počítačových staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení a systémů dálkového ovládání, dále pak univerzálních napájecích zdrojů UNZ, dobíječů a usměrňovačů, dodávaných se zařízeními AŽD Praha, výhybkového programu AŽD Praha (elektromotorické přestavníky, čelisťové závěry, snímače polohy jazyků) a závorového programu AŽD Praha  (závory vzor AŽD, hydraulické závory, parkovištní závory, závory s vodorovným otáčením, závory Pintsch Bamag). Vedle těchto základních aktivit DSE dále provádí údržbu zabezpečovacích, sdělovacích a informačních zařízení, oživení a přezkoušení přejezdových zabezpečovacích zařízení, zhotovení protokolů právnické osoby, kusovou montáž čelisťových závěrů, snímačů polohy jazyků a školení z údržby a servisu zařízení dodávaných AŽD Praha.
 

Kontakt na divizi Servisu (DSE)