Výrobní závod Olomouc (VZO)

Výrobní závod Olomouc pokrývá oblast strojírenské i elektromechanické výroby a zajišťuje výrobu především venkovních prvků pro zabezpečení výhybek a přejezdů, které musí být odolné nejen proti působení povětrnostních vlivů, ale i vlivů železničního provozu přímo v kolejišti. V rámci volné kapacity využívá svých zkušeností a strojního vybavení k poskytování služeb především v oblasti strojírenské výroby včetně konstrukčního a technologického návrhu v CAD, CAM (3D i 2D). Firma se aktivně stará o problematiku životního prostředí a aktivně přistupuje k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  Spolu s kvalitou jsou tyto systémy řízení certifikovány a integrovány do jednotného Systému Integrovaného Managementu. Environmentální profil, přijatá prohlášení i Příručka Integrovaného systému jsou dostupné na Webu společnosti.

Zaměření produkce

Náplní produkce Výrobního závodu jsou především soustružnické práce, frézařské práce, vrtací práce a válcování závitů. Další činnosti, které závod provozuje, jsou například dělení materiálů, lisování, ohýbání plechů, povrchové úpravy, zámečnické práce, svářečské práce, elektromechanické práce, výroba vodičových svazků, nástrojářské práce a truhlářské práce. Součástí závodu je také 3D měřící centrum, které umožňuje skenování povrchů a profilů pomocí přesného 3-souřadnicového měřícího systému LK G-90C. Podrobnosti o technologických výrobních procesech lze nalézt -ZDE-.