AŽD Praha dokončila další projekt v Bosně a Hercegovině

Společnost AŽD Praha úspěšně dokončila v krátkém časovém sledu další projekt modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, tentokrát na 41 km dlouhé trati Sarajevo – Bradina v Bosně a Hercegovině, ve smluvně stanoveném termínu. Projekt v hodnotě 8,9 mil € byl předán zákazníkovi ŽFBH - Železnici Federace Bosny a Hercegoviny do zkušebního provozu.

Společnost AŽD Praha figurovala jako hlavní dodavatel, dle evropských pravidel FIDIC, na realizaci projektu moderní zabezpečovací technologie. Místní subdodavatel zajišťoval práce a dodávky z oblasti telekomunikací, stavebních prací a energetických systémů.

„Společnost AŽD Praha zajišťovala projektování, výrobu, dodávku, instalaci, zkušební testy a uvedení do provozu plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení ESA 44-BH s vybudováním Jednotného obslužného pracoviště ve dvou železničních stanicích Blažuj a Hadžići. V dalších dvou stanicích jsme zajišťovali repasi stávajícího reléového zabezpečovacího zařízení,“ říká ředitel Zahraničního marketingu a obchodu AŽD Praha Petr Žatecký.

Projekt byl zahájen v lednu 2016 a financován byl z OPEC, což je mezinárodní organizace sdružující 14 zemí exportujících ropu.

„AŽD Praha se připravuje na další zakázky, které Železnice Federace Bosny a Hercegoviny plánuje v dohledné době vypsat. Rádi bychom totiž zúročili nabyté zkušenosti v tomto regionu,“ dodává Petr Žatecký.

Zpět