AŽD Praha podepsala kontrakt v Polsku

Společnost AŽD Praha dnes podepsala Smlouvu o dílo s polskou společností PKP PLK na modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Poznaň - Wronki. Hodnota kontraktu činí 148,6 mil zł (891,9 mil Kč).

Projekt je založen na pravidlech FIDIC, realizace má být dokončena do konce roku 2020. Společnost AŽD Praha figuruje jako hlavní dodavatel moderní zabezpečovací technologie do 6 železničních stanic a na traťový úsek v délce 50 km. Místní společnosti budou zajišťovat některé subdodávky z oblasti telekomunikací, stavebních prací a energetických systémů.

„Společnost AŽD Praha, jako hlavní kontraktor projektu, bude zajišťovat projektování, výrobu, dodávku, instalaci, zkušební testy a uvedení do provozu plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení ESA 44-PL a koordinovat veškeré další práce a dodávky od místních subdodavatelů,“ vysvětluje generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Projekt byl zahájen podpisem smlouvy a je spolufinancován z EU prostřednictvím Nástroje pro propojování Evropy (CEF).

„Jsme rádi, že takto významný projekt v Polsku bude realizován naší společností, která chce prokázat kvalitu českých technologií a vysokou flexibilitu našich pracovníků i v dalších projektech, o které usilujeme. V Polsku totiž nejsme velmi známou společností, což chceme do budoucna změnit,“ dodává Zdeněk Chrdle.

Zpět