"Bezpečná a moderní železnice", to je posláním nově otevřeného Kompetenčního centra Dětenice

Fakulta dopravní ČVUT v Praze a společnost AŽD dnes, 17. 6. 2024, slavnostně otevřely nové moderní Kompetenční centrum Dětenice. Specializované výukové pracoviště zejména pro studenty železničních oborů, vzniklo na experimentální trati Kopidlno – Dolní Bousov v Královéhradeckém kraji za necelých 12 měsíců, a to revitalizací původního obslužného skladu v rámci železniční stanice Dětenice.

„Český železniční průmysl se již delší dobu potýká s nedostatkem studentů a kvalitních odborníků, mimo jiné v oblasti zabezpečovací techniky a telekomunikací. O tyto studenty železniční průmysl „bojuje“ s celou řadou jiných oborů, a je nutné ukázat, že železniční doprava je atraktivní obor a má co nabídnout,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Kompetenční centrum Dětenice je koncipováno jako otevřená výuková platforma, kde si studenti budou moci vyzkoušet celou řadu technologií, a za pomoci odborníků z AŽD realizovat inovační projekty, které by v jiných podmínkách jen těžko uskutečnili. Kromě moderního výukového sálu s kapacitou 25 posluchačů je zde možnost pracovat s nejmodernějším Jednotným obslužným pracovištěm DIGITAL 4.0 s přímým zadáváním vlakové cesty a obsluhou venkovních prvků.

Tento projekt má ještě více propojit akademickou sféru s železničním průmyslem a vytvořit tak prostředí, kde se budou setkávat studenti, akademici a odborníci z praxe nejen v rámci standardní výuky, ale i při práci na rozvojových projektech.

„Již dnes musíme vychovávat odborníky, kteří budou schopni propojovat moderní techniku s infrastrukturou, logistikou a zároveň reagovat i na výzvy, které s sebou nesou témata jako například autonomní mobilita, vysokorychlostní železnice a další těmto výzvám postaví a budou je realizovat. Právě na těchto základech vznikla v roce 2022 myšlenka vytvoření společného železničního kompetenční centra mezi ČVUT Fakultou dopravní a společností AŽD,“ říká děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze profesor Ondřej Přibyl a dále dodává: „Těším se na další spolupráci se zapojením studentů všech úrovní studia a odborníků z naší fakulty. Nejbližším společným projektem je výroba inspekčního vozítka s autonomním řízením a elektrickým pohonem. Opravdu se těším na tyto aktivity, které demonstrují, že spolupráce mezi průmyslovými partnery a akademickou sférou je cesta, jak připravovat nové generace kvalitních a motivovaných absolventů.“

Kompetenční centrum Dětenice je součástí širšího projektu experimentální tratě, na které hodlá společnost AŽD dále vyvíjet a testovat autonomní drážní vozidla určená pro širou trať s budoucím využitím v reálném provozu s cestujícími. Díky této aktivitě vznikají zcela nové systémy rozpoznávání objektů a překážek, autonomní vedení vlaku bez nutné účasti člověka, přesné určování polohy vozidla, zajištění integrity vlaku, řešení incidentů a degradovaných situací, jako je zastavení před překážkou, nefunkčnost některých částí systému, vzdálené vedení vlaku, ale i další aktivity přesahující oblast samotného autonomního vozidla, které jsou spojeny s celou experimentální tratí a případně i s vývojovými úkoly kompetenčního centra.

Roli investora a realizátora tohoto unikátního projektu komentuje generální ředitel AŽD pan Zdeněk Chrdle: „Výstavba Kompetenčního centra Dětenice je významný projekt, který mnohem více prováže akademickou sféru s průmyslem a umožní rychlejší a hlubší osvojení nových technologií ze strany studentů včetně jejich rychlejší adaptace na pozice v podnikatelské sféře. Studentům se do rukou dostane unikátní možnost vyzkoušet si na reálné trati a v reálném provozu systémy řízení dopravy, seznámit se s pokrokovými technologiemi i s novými principy, které budou na české železnici v krátké budoucnosti implementovány. Do Kompetenčního centra Dětenice společnost AŽD investovala více než 20 milionů Kč bez čerpání jakýchkoliv dotací. Jedná se o unikátní projekt, který, podle našich zjištění, nemá v Evropě obdoby. Chtěl bych poděkovat děkanovi Fakulty dopravní ČVUT Ondřeji Přibylovi za důvěru v projekt a za to, že jsme ho společně dovedli do zdárného konce.“

Vedle úzké spolupráce s Fakultou dopravní ČVUT v Praze začíná společnost AŽD intenzivně spolupracovat na formátu využití i s dalšími vysokými školami. Aktuálně byla do projektu zapojena mimo jiné například Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.

„Chtěl bych zde ocenit také roli Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která se k projektu přidala. Nemůžu opomenout ani Správu železnic, která s ČVUT v Praze, Univerzitou Pardubice a společností AŽD právě podepsala memorandum o spolupráci na této české experimentální trati a kompetenčním centru,“ doplňuje generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Zpět