Český měřicí vůz ETCS na německé trati

Schopnosti a možnosti měřicího vozu ETCS AŽD Praha (99 54 9165 001-7) jsou demonstrovány ve dnech 19. - 20. září 2019 na testovací železniční trati Living Lab: Annaberg – Buchholtz společnosti DB Netz v rámci konference RAIL & DIGITAL MOBILITY. Odborníci AŽD Praha ve voze prezentují systémy pro měření a zpracování dat a předávají své zkušenosti s prováděním testů funkčnosti a kompatibility ETCS komponent (Jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém).

Společnost AŽD Praha byla oslovena vlastníkem testovací tratě Living Lab: Annaberg – Buchholtz DB Netz se žádostí o spolupráci a sdílení informací z provozu a testů na zkušebních tratích. AŽD Praha vlastní tzv. Švestkovou dráhu, kde v úseku Čížkovice – Obrnice testuje nové technologie pro zabezpečovací techniku. Kromě nových typů konvenčního zabezpečovacího zařízení, jako jsou přejezdová technika, staniční a traťové zabezpečovací zařízení, byla nainstalována také radiová síť GSM-R, ETCS L2 a připravuje se ETCS L1. Automatické vedení vlaku ATO je v rámci mezinárodního výzkumného projektu Shift2Rail a standardizace UNISIG propojováno se systémy řízení dopravy a ETCS palubní částí. Toto jsou první reálné výstupy, které směřují k budoucímu autonomnímu provozu vlaků.

AŽD Praha a DB Netz jednají o širší výměně zkušeností nad rámec spolupráce v programu Shift2Rail, protože obě dvě tratě jsou v rámci Evropy unikátní a poskytují široké možnosti pro testy nejnovějších technologií řízení dopravy.

Měřicí vůz AŽD Praha slouží jak pro měření potřebných signálů pro ETCS  z GSM-R, balíz (základní prostředek umístěný v kolejišti pro přenos informací na vozidlo) a GNSS (globální družicový polohový systém), tak pro testy kompatibility traťové části ETCS s částí mobilní.

Trať Living Lab DB Netz provozovaná DB Erzgebirgsbahn mezi Annabergem a Buchholtzem je trať bez pravidelné osobní dopravy a je určena pro instalaci a testování nových technologií zejména v oblasti zabezpečovací techniky pro nasazení na síť DB Netz.

Zpět