Chytrý systém přispěje k efektivnějšímu řízení dopravy v Českých Budějovicích

Město České Budějovice bude využívat nový chytrý systém, který si sám zjistí všechny důležité dopravní informace na silnicích. Sesbíraná dopravní data budou sloužit jako podklad pro budoucí plánování komunikací a jejich dimenzování a také k samotnému řízení křižovatek.

Data bude sbírat 114 vzdálených křižovatkových detektorů, které jsou v současné době umisťované společností AŽD Praha do vozovky na 23 místech. „Jedná se o osazení strategických detektorů na 36 profilech. Ty jsou určeny pro sledování dopravy, konkrétně její intenzity, klasifikaci dopravního proudu a rychlosti vozidel. Zásadním přínosem je možnost kontinuálního sledování a vyhodnocování dopravní situace. Takto získaná data budou sloužit nejen pro dopravně inženýrské rozhodování, ale v budoucnu i pro dopravně závislé řízení, které bude pružně reagovat na aktuální dopravní situaci,“ uvedl náměstek primátora František Konečný s tím, že data budou pomocí mobilní GSM/GPRS sítě přenášena přes komunikační zařízení do dopravní řídicí ústředny v budově Městské policie v ulici Jaroslava Haška. Ta bude doplněna o modul pro záznam a zpracování těchto dat. 

Pro měření rychlosti je nutné umístit vždy dva detektory za sebou v jednom jízdním pruhu s odstupem 6 metrů od sebe. Detektory pracují na principu magnetického pole a jsou umístěny do osy jízdního pruhu přímo do vrchních konstrukčních vrstev v hloubce okolo 18 cm ve vozovce, což umožňuje například i frézování horní obrusné vrstvy vozovky. Jejich životnost je až deset let. Přenosová a komunikační zařízení budou umístěna na sloupy veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a na trakční stožáry v minimální výšce 6 metrů nad zemí. Technické řešení stavby ani její budoucí provoz nijak neovlivní krajinu. 

Při instalaci bude docházet ke krátkodobým omezením dopravy. „Snažíme se většinu prací zvládnout mimo dopravní špičku nebo o víkendech. V místech, kdy práce vyžadují vypnutí trakčního vedení, jsou prováděny v noci, kdy trakční vozidla nejsou v provozu,“ dodal Martin Voch, náměstek ředitele pro montážní činnost společnosti AŽD Praha. 

 

Oblasti instalace dopravních detektorů:

Oblast centrum – Pražská třída, Rudolfovská třída, Lidická třída, Husova třída, ulice Na Sadech

Oblast západ – Husova třída, ulice Levobřežní, Na Dlouhé louce, Branišovská

Oblast jih – Lidická třída, ulice Mánesova a Novohradská

Oblast východ – Rudolfovská třída, ulice Nádražní, Zanádražní, Dobrovodská, Mánesova

Oblast severovýchod – Pražská třída, ulice Okružní, Zanádražní, Nádražní, Strakonická

Oblast severozápad – ulice Levobřežní a Strakonická

 

Informace o stavbě: 

Název stavby: Projekt doplnění vzdálených detektorů pro řízení dopravy v Českých Budějovicích

Investor: Statutární město České Budějovice zastoupené Magistrátem města České Budějovice

Zhotovitel: AŽD Praha, s.r.o.

Hodnota zakázky: 6,1 mil. Kč

Termín dokončení: Září 2018

 

Zpět