Connecting Europe Express

U příležitosti Evropského roku železnice 2021 započal svoji cestu Evropskou unií vlak nazvaný Connecting Europe Express. Jde o expres, který svou jízdou spojí Evropu, přičemž bude propagovat a podporovat železnici jako udržitelný a progresivní způsob přepravy lidí i nákladu.

Connecting Europe Express odstartoval 2. září 2021 v Lisabonu a 7. října skončí svoji pouť v Paříži, přičemž zavítá do všech hlavních měst Evropské unie, jimiž prochází evropská železniční síť, a vedle toho zastaví i v několika dalších významných městech. V České republice to bude 23. září Ostrava, 25. září Praha a 26. září krátce také Plzeň. Správa železnic během tříhodinové zastávky vlaku v Praze na hlavním nádraží (od 13:16 hod. do 16:12 hod.) uspořádá ve spolupráci s univerzitami, dopravními a profesními asociacemi a dalšími organizacemi informační akci. Zúčastní se jí také společnost AŽD coby tuzemský a současně světový dodavatel zabezpečovacích a řídicích systémů pro kolejovou dopravu. Společnost AŽD je také významným evropským inovátorem, členem velkého společného podniku pro výzkum, vývoj a inovace na železnici v Evropské unii - Shift2Rail a také kandidát zakládajícího člena nového podniku Europe’s Rail. AŽD během zastávky vlaku Connecting Europe Express v Praze poskytne zájemcům informace a představí své výsledky i vize budoucí efektivní, zejména pak autonomní a téměř bezemisní kolejové dopravy.

Podrobnosti o vlaku Connecting Europe Express najdete -ZDE-

Zpět