Další zakázka pro AŽD v Bosně a Hercegovině

Společnost AŽD Praha úspěšně vysoutěžila a uzavřela smlouvu na modernizaci zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Miljacka a nákladiště Stup v Bosně a Hercegovině. Projekt v hodnotě 1,2 mil. EUR byl uzavřen s ŽFBH - Železnicí Federace Bosny a Hercegoviny.

Společnost AŽD bude zajišťovat projektování, výrobu, dodávku, instalaci, zkušební testy a uvedení do provozu plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení ESA 44-BH s připojením na Jednotné obslužné pracoviště již vybudované AŽD v železniční stanici Blažuj. Součástí jsou také dodávky a instalace venkovních prvků, jako jsou LED návěstidla, výhybkové přestavníky a počítače náprav včetně související kabelizace,“ říká ředitel Zahraničního marketingu a obchodu AŽD Petr Žatecký a dodává, že je celý projekt financován z národních zdrojů Bosny a Hercegoviny.

Společnost AŽD figurovala jako hlavní dodavatel (dle evropských pravidel FIDIC) na realizaci projektu modernizace zabezpečovacího zařízení železničních tratí Sarajevo - Bradina a Doboj - Banja Luka. Železniční stanice Miljacka a nákladiště Stup je tak dalším úspěšným projektem české společnosti v Bosně a Hercegovině.

Společnost AŽD se připravuje na další zakázky, které Železnice Federace Bosny a Hercegoviny plánuje v dohledné době vypsat. Rádi bychom totiž zúročili nabyté zkušenosti v tomto regionu,“ uzavírá Petr Žatecký.

Zpět