Křižovatky na silnici 1/35 na průtahu Vysokým Mýtem řídí inteligentní systém s videodetektory

Opravy vozovky a instalace technologií inteligentního světelného signalizačního zařízení s videodetektory sledujícími hustotu dopravy na dopravním tahu Vysokým Mýtem, zajistily propojení soustavy tří křižovatek a dvou chodeckých přechodů s cílem vytvoření koordinovaného průjezdu - takzvané zelené vlny. Občanům města by se mělo dopravně ulehčit tím, že jim je nabídnuto více bezpečných alternativ pro průjezd vozidel přes hlavní komunikaci.

Stavba byla specifická především svým rozsahem a umístěním na hlavním dopravním tahu s intenzitou vozidel okolo 22 000 denně. Nově jsou instalována světelná signalizační zařízení (semafory) na dvou průsečných křižovatkách a jednom chodeckém přechodu, spolu s kompletní obnovou jedné stávající světelně řízené křižovatky a chodeckého přechodu," říká Ing. Robert Janko, projektový manažer společnosti AŽD Praha, která tento inteligentní systém na křižovatky instalovala. Dále dodal, že sloupy světelného signalizačního zařízení jsou připraveny pro plánované osazení restriktivních technologií, jako jsou měření okamžité rychlosti a detekce jízdy na červenou.

V souvislosti s obnovou a instalací nových technologií došlo na křižovatkách i k částečné výměně veřejného osvětlení a ke zvýraznění všech chodeckých přechodů pomocí bezpečnostního přisvětlení. Součástí zakázky byla také rekonstrukce povrchů silnice, chodníků a obrub. „Hlavním smyslem úprav silnice I/35 na průtahu Vysokým Mýtem bylo zvýšení bezpečnosti místních obyvatel. Úpravy, které zde proběhly, směřují k tomu, aby lidé dokázali bezpečně překonat bariéru, kterou silnice ve městě vytváří," vysvětluje starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Opravou prošly křižovatky:

  • I/35 ul. Hradecká x III/30523 a MK ul. Vraclavská
  • I/35 ul. Hradecká x II/357 ul. Pražská x MK ul. Riegrova
  • I/35 ul. Husova x MK ul. Prokopa Velikého
  • I/35 ul. Husova x II/357 Gen. Svatoně
  • Název stavby: I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5
  • Investor: ŘSD ČR – Správa Pardubice, Město Vysoké Mýto
  • Generální projektant: MDS projekt s.r.o.
  • Zhotovitel: STRABAG, a.s., AŽD Praha s.r.o.
  • Realizace: 8/2018 – 07/2019
Zpět