Poděkování zaměstnancům společnosti AŽD

Generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle natočil poděkování všem zaměstnancům za zvládání pracovních povinností, které jsou značně ztíženy vládními opatřeními souvisejícími s omezením šíření koronaviru COVID-19.

Současně vyzval zaměstnance, aby v případě jakýchkoli problémů neváhali kontaktovat své přímé nadřízené, nebo přímo jeho. Cílem je udržet plný chod společnosti, protože jedině tak se současná opatření nepromítnou do odměňování zaměstnanců. Generální ředitel Zdeněk Chrdle nezapomněl všem popřát hodně zdraví s tím, abychom nepodléhali hysterii a co nejdříve se všichni sešli v lepších časech.

VIDEO NA YOUTUBE

Zpět