Rekonstruované brněnské křižovatky řídí dopravu a sbírají dopravní data

Společnost AŽD dokončila rekonstrukci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Úvoz - Tvrdého v Brně. Kromě toho, že je křižovatka vybavena kamerovým dohledem a preferencí vozidel MHD, sbírá také dopravní data, která přenáší do Centrálního technického dispečinku. Projekt je zařazen v investičním záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 – 2020“ a je financován z Operačního programu Doprava.

Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení zahrnuje výměnu řadiče, který řídí celou křižovatku, ale také dodávku stožárů, stožárové svorkovnice, kabelových rozvodů ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidel a svodů k návěstidlům a dále pokládku indukčních smyček a instalaci videodetektorů. Křižovatka je vybavena světelnými zdroji LED, které jsou lépe vidět za ostrého slunce.

Řadič společnosti Siemens na křižovatce je vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD pomocí systému RIS, který je používán Dopravním podnikem města Brna. Výstupy z něj jsou přenášeny na monitorovací pracoviště Centrálního technického dispečinku.

Křižovatku jsme vybavili signalizací pro nevidomé s bezdrátovým ovládáním. Na stožáry jsme také instalovali tlačítka pro umožnění výzvy chodcům,“ vysvětluje Jan Panáček, provozní náměstek divize Automatizace silniční dopravy společnosti AŽD.

Nové indukční smyčky pro detekci vozidel jsou uloženy do vyřezaných drážek ve vozovce. K detekci kol a motocyklů jsou dále instalovány videodetektory, které jsou osazeny na stožárech světelného signalizačního zařízení.

Součástí projektu byla také instalace kamerového systému. Ten čítá tři stacionární a jednu otočnou kameru včetně připojení do nově zřízeného optického rozvaděče a následně do Centrálního technického dispečinku.

Realizace společnosti AŽD zahrnovala také vytyčení všech inženýrských sítí, zajištění povolení k uzavírkám, instalaci dočasného dopravního značení a před uvedením do provozu také instalaci vodorovného dopravního značení. Všechny stavební i montážní práce byly prováděny za částečného silničního provozu.

Světelné signalizační zařízení je nyní ve zkušebním provozu, který potrvá do konce ledna 2020. Následně bude křižovatka předána investorovi a do správy Brněnských komunikací.

Součástí smlouvy je také rekonstrukce křižovatek Svatoplukova – Markéty Kuncové a Kounicova – Moravské náměstí. K jejich realizaci dojde na jaře 2020.

 

NÁZEV STAVBY: Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa

INVESTOR: Statutární město Brno

ZHOTOVITEL: AŽD Praha s.r.o.

CENA: 14 147 901 Kč

Zpět