Skončila instalace systému ETCS na úseku z Prahy-Uhříněvsi do Votic

Správa železnic slavnostně ukončila další etapu instalace systému ETCS na svých páteřních tratích. Jednotným evropským zabezpečovačem nově disponuje také úsek čtvrtého tranzitního železničního koridoru z Prahy-Uhříněvsi do Votic. Práce zde probíhaly od listopadu 2019 do letošního května, jejich zhotovitelem byla společnost AŽD.

Část čtvrtého koridoru mezi pražskou Uhříněvsí a Voticemi prošla postupnou modernizací v letech 2005 až 2013. Nyní byl tento více než 50 kilometrů dlouhý úsek vybaven také systémem ETCS. Jde o standardizované evropské vlakové zabezpečovací zařízení, které zajišťuje plynulý provoz v mezinárodním železničním provozu mezi odlišnými systémy národních železnic. Jeho instalace současně zvyšuje bezpečnost vlakové dopravy.

Právě dokončená akce je součástí instalace systému ETCS na celé trati z Prahy přes České Budějovice a Horní Dvořiště na státní hranici s Rakouskem. K tomu ale dojde až po dokončení právě probíhajících stavebních akcí v úsecích Votice – Sudoměřice u Tábora a Doubí u Tábora – Soběslav a připravované poslední stavby mezi Ševětínem a Nemanicemi.

Stavební práce se odehrávaly ve stanicích Praha-Uhříněves, Říčany, Strančice, Senohraby, Čerčany, Benešov a Olbramovice i ve všech mezistaničních úsecích. Zahrnovaly instalaci balíz do kolejí a také výstavbu radioblokové centrály (RBC). Současně se provedly úpravy stávajících staničních i traťových zabezpečovacích zařízení, která budou zajišťovat přenos dat o volnosti úseků, stavu jízdních cest, přejezdů a dalších informací do RBC.

Celkové investiční náklady stavby s názvem ETCS Praha-Uhříněves – Votice činí 211 273 444 Kč. Akce je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 162 586 940 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zpět