Společnost AŽD dodá Estonským železnicím 800 výhybkových přestavníků

Česká společnost AŽD uspěla se svou nabídkou v soutěži na dodávku 800 elektromotorických výhybkových přestavníků pro estonskou železniční síť AS Eesti Raudtee (EVR; Estonské železnice). AŽD bude realizovat své dodávky z pozice hlavního kontraktora na základě postupných objednávek po dobu 4 let. Hodnota zakázky je 6,1 mil. eur.

V rámci modernizace zabezpečovacího zařízení bude společnost AŽD do Estonska dodávat elektromotorické přestavníky typu PointSWing EP-642 s vnitřním závěrem a upevňovací soupravy pro čtyři různé výhybkové profily. Smlouva s Estonskými železnicemi byla podepsána již v červnu 2022, kdy společnost AŽD, dle smluvního závazku, dodala 3 ks přestavníků k elektrickým testům. Po jejich úspěšném absolvování česká společnost obdržela první objednávku celkem na 148 ks přestavníků a upevňovacích souprav. Dalším smluvním závazkem pro AŽD je provedení opakovaných školení pracovníků Estonských železnic, aby si instalaci dodaných systémů mohl zákazník zajišťovat samostatně.

Dodávka přestavníků v takovém množství do Estonska je pro společnost AŽD velmi významná a vytváří v pobaltských zemích zajímavou alternativu pro stávající produkty ruské výroby,“ uvedl ředitel Zahraničního marketingu a obchodu AŽD Petr Žatecký.

Podpisu této smlouvy předcházel tvrdý konkurenční boj a složité vyjednávání. Společnost AŽD nakonec potvrdila své významné postavení v Pobaltí, kde kromě Estonska dodala zabezpečovací zařízení také do Litvy.

Zpět