Společnost AŽD otevřela v Brně nové technologicky čisté prostory pro výrobu elektronových mikroskopů

Brno 10. října 2023 – Společnost AŽD za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR Jozefa Síkely slavnostně zahájila výrobu v novém technologickém centru brněnského výrobního závodu, který se specializuje na produkci nejmodernějších elektronových mikroskopů. Jde o rozšíření dlouholeté spolupráce se světovým lídrem v oblasti produktů a služeb určených pro vědu společností Thermo Fisher Scientific.

Moderní výrobní hala byla postavena v Brně-Slatině v průmyslové zóně Černovická terasa, jejíž součástí jsou technologicky čisté prostory o výměře 2 000 m2. V nich bude společnost AŽD vyrábět základní elektromechanické, elektronické a vakuové části elektronových mikroskopů, které umí manipulovat s částmi hmoty menšími, než je vlnová délka světla.

„Otevřením tohoto technologického centra našeho výrobního závodu společnost AŽD plní slib vůči našemu zákazníkovi Thermo Fisher Scientific. Postavili jsme novou výrobní kapacitu pro další rozvoj naší dlouholeté spolupráce. Aktuálně v nové hale pracuje 130 zaměstnanců s tím, že lze kapacitu navýšit až na 300 zaměstnanců,“ řekl po slavnostním otevření technologicky čistých prostor Jiří Baťka, ředitel majetkových účastí AŽD, zodpovědný za spolupráci s firmou Thermo Fisher Scientific.

Spolupráce AŽD na výrobě elektronových mikroskopů začala v roce 1999 se společností Philips Electron Optics. Výroba elektroniky se tehdy soustředila do Výrobního závodu Brno, který se specializuje na výrobu elektroniky pro zabezpečovací, sdělovací, řídicí a komunikační technologie zejména pro kolejovou dopravu. Požadavky zákazníka na malosériovou výrobu se 100% kvalitou se tak přesně potkaly s charakterem výroby v Brně.

V následujících letech spolupráce úspěšně pokračovala, a když v roce 2003 hledala firma FEI Company (sídlo: Oregon v USA, výroba: Portland, Eindhoven, Brno) – coby nástupce Philips Electron Optics – dodavatele konzol pro elektronové mikroskopy, byla společnost AŽD jednou z oslovených. Díky své kvalitní výrobě uspěla ve výběrovém řízení a následně investovala prostředky do výstavby technologicky čistých prostor o výměře 350 m2. Na začátku roku 2004 tak byla vyrobena první konzola elektronového mikroskopu v AŽD.

Společnost AŽD se postupně stala nejen výrobcem, ale také systémovým integrátorem pro největšího výrobce elektronových mikroskopů na světě, přičemž v roce 2004 získala ocenění FEI Company – Dodavatel roku. Protože nároky zákazníka stoupaly a společnost AŽD v roce 2011 současně vyhrála výběrové řízení pro outsourcing tubusů transmisních elektronových mikroskopů a vysokonapěťových zdrojů nutných pro provoz elektronových mikroskopů, zahájila výrobu v nových technologicky čistých prostorách o výměře 750 m2  v Brně na Gromešově ulici.

Spolupráce pokračovala i po začlenění FEI do společnosti Thermo Fisher Scientific a postupně se rozšiřovala nejen z pohledu objemu a druhů dodávaných výrobků, ale i v rámci spolupráce při vývoji nových systémů.

Vzhledem k růstu požadavků zákazníka Thermo Fisher Scientific se společnost AŽD v říjnu roku 2021 rozhodla pro investici do nové vlastní výrobní haly v Brně-Slatině na Černovické terase, která byla dnes slavnostně otevřena.

V dubnu příštího roku oslaví společnost AŽD 20 let od dodání první konzoly elektronového mikroskopu. Za tu dobu se stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů společnosti Thermo Fisher Scientific, díky níž je v Brně vyrobena zhruba třetina všech elektronových mikroskopů na světě. Brno se tak může právem nazývat městem elektronové mikroskopie. Po otevření nového brněnského závodu AŽD se tento světový podíl v příštích letech zcela jistě navýší.

Zpět