Společnost AŽD získala v Polsku už čtvrtou zakázku

Polský správce železniční infrastruktury PKP PLK oficiálně informoval, že společnost AŽD uspěla ve výběrovém řízení na dodávku traťového zabezpečovacího zařízení na železniční trati Terespol – Brest mezi Polskem a Běloruskem. Hodnota kontraktu činí 19,4 mil zł (cca 115 mil. Kč).

Pro českou společnost AŽD jde již o čtvrtou zakázku v Polsku na základě úspěšného tendrového řízení. Projekt je financován z vlastních zdrojů PKP PLK a má být dokončen do 30 měsíců od uzavření smlouvy. Ta má být podepsána v lednu roku 2021.

Společnost AŽD v projektu figuruje jako hlavní dodavatel moderních zabezpečovacích technologií pro traťové úseky v délce 12 km, na kterých jsou vedeny tratě dvou rozchodů, tedy evropského 1 435 mm a ruského širokého 1 520 mm, částečně v kolejových splítkách (úsek železniční trati, kde dochází k průniku průjezdného profilu dvou kolejí, výjimečně i více). Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční projekt, některé subdodávky v rámci venkovních instalací budou zajišťovat polské a běloruské společnosti.

I když se nejedná o rozsáhlý projekt, je pro nás velmi významný. Jde o přeshraniční projekt mimo ČR, velmi technicky komplikovaný v kolejových splítkách dvojího rozchodu, kdy je třeba respektovat předpisy a normy země mimo EU a členské země EU. Jde také o první instalaci technologie elektronického autobloku typu ABE-1 v Polsku. To umožní plné schválení autobloku místními institucemi a nasazení na jiných polských tratích,“ vysvětluje generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Zpět