Závod Technika (ZTE)

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2

Záběhlice, 106 00 Praha 10

Závod Technika byl založen v roce 1993. Od počátku se závod věnuje vývojové činnosti a provozním zkouškám nových produktů. Kromě vlastního vývoje zařízení je zde soustředěna i rozsáhlá projekční činnost. Pracoviště závodu Technika jsou vybavena měřící a výpočetní technikou na nejvyšší úrovni. Závod Technika také spravuje nezávislou zkušebnu a zkušební polygon, na kterém jsou ověřovány principy i funkce jednotlivých součástek a zařízení. Samostatnou součástí je úsek Projekce, jehož projektová pracoviště jsou specializovaná tak, aby mohla pokrýt  po stránce projektů všechny oblasti činnostii AŽD Praha a disponuje odborníky, kteří jsou schopni zajišťovat v potřebném rozsahu a termínech projektovou a realizační dokumentaci.

Kontakty divize

Adresář - Závod Technika (ZTE)

Ing. Karel Višnovský
ředitel závodu Technika
Ing. Josef Boreček
náměstek ředitele pro projekci
Ing. Antonín Diviš
náměstek ředitele pro Výzkum a vývoj
Ing. Jiří Lechner
náměstek pro zahraniční zakázky