POZOR VLAK

Nejnovější díl magazínu POZOR VLAK

Pořad, který vykolejí všechny, kteří si mysleli, že vědí o železnici všechno. Exkluzivní pohledy do zákulisí, novinky z tratí i modelářských výstav a rozhovory s opravdovými experty.

Najdete nás také na sociálních sítích:

Moderátoři

Jiří Dlabaja

Simona Krajíčková (voiceover)

Kameramani

Petr Dobiášovský 

Jan Skutil

Marek Zikuška

Pravidla soutěží

 • Soutěže jsou vyhlašovány vždy na konci každého vydání TV magazínu POZOR VLAK s tím, že soutěžící mohou své odpovědi posílat na e-mail: pozorvlak‌‌M‌‌azd.cz vždy do 15. dne následujícího měsíce.
 • Při zaslání odpovědí poštou (adresa: POZOR VLAK, AŽD Praha, Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10), je rozhodující datum razítka na zásilce. Do slosování se dostane pouze ta odpověď, která má razítko do 15. dne následujícího měsíce.
 • Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let.
 • V odpovědích uvádějte celé vaše jméno a kompletní adresu. V případě cen, u nichž je důležitá velikost (např. trika), také uveďte velikost (S, M, L, XL, XXL ...)
 • Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů (elektronické odpodvědi jsou bezpečně uloženy na serveru společnosti AŽD Praha, korespondenční v zabezpečené kanceláři společnosti AŽD Praha), které jsou smazány či fyzicky zlikvidovány, vždy tři měsíce po vyhlášení výsledků v TV magazínu POZOR VLAK.
 • Vyhlašováním je myšleno uvedení jména, příjmení a města v textové podobě v rámci TV magazínu POZOR VLAK.
 • V případě opomenutí uvedení jména, příjmení, adresy atd. se redakce TV magazínu POZOR VLAK pokusí kontaktovat soutěžícího (to platí u odpovědí zaslaných e-mailem, u odpovědí zaslaných poštou, pouze v tom případě, pokud je uvedeno telefonní číslo). Pokud se nepodaří navázat kontakt do týdne, bude vylosován náhradní výherce.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Rozesílání výher bude probíhat prostřednictvím České pošty.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek. Platí, že pořadatel svou povinnost splní tím, že na adresu výherce odešle výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěžích soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek ztrácí účastník nárok na výhru.