Objektová bezpečnost a integrovaná bezpečnostní řešení

Zajišťuje odbor Speciální techniky (OST), který je součástí ředitelství společnosti se sídlem v Praze

Cílový okruh potenciálních uživatelů je široký díky oblasti poskytovaných služeb:

Objektová bezpečnost a integrované bezpečnostní systémy

Naše řešení jsou určena pro náročné požadavky nejen na zabezpečení (ve smyslu ochrany zdraví a bezpečnosti osob a majetku) objektů drážních a objektů zvláštního významu v resortu Ministerstva vnitra a Policie České republiky, Ministerstva spravedlnosti (vč. věznic), Ministerstva obrany a objektů vodohospodářského, energetického a petrochemického průmyslu, bezpečností řešení jsem schopni zrealizovat i pro soukromý sektor – vlastníky bytových či rodinných domů.

OST současně poskytuje technický servis a zajišťuje investiční záměry našich partnerů z řad SVJ, správy nemovitostí, vlastníků bytových  a rodinných domů.  Našim zákazníkům nabízíme komplexní ale i dílčí činnosti, k zajištění jejich potřeb a to případně včetně vyřízení legislativy.

Kvalita našich nabízených služeb je podložena držením certifikátů NBÚ, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Prospekty ke stažení

Kontakt

Josef Weisgerber

Tel.: +420 267 287 378

E-mail: weisgerber.josef‌‌M‌‌azd.cz