Objektová bezpečnost a integrovaná bezpečnostní řešení

Cílový okruh potenciálních uživatelů je široký díky oblasti poskytovaných služeb:

Objektová bezpečnost a integrované bezpečnostní systémy

Naše řešení jsou určena pro náročné požadavky nejen na zabezpečení (ve smyslu ochrany zdraví a bezpečnosti osob a majetku) objektů drážních a objektů zvláštního významu v resortu Ministerstva vnitra a Policie České republiky, Ministerstva spravedlnosti (vč. věznic), Ministerstva obrany a objektů vodohospodářského, energetického a petrochemického průmyslu, bezpečností řešení jsem schopni zrealizovat i pro soukromý sektor. Kvalita našich nabízených služeb je podložena držením certifikátů NBÚ, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a OHSAS 45001.  

Kontakt

Pavel Král
obchodní manažer pro oblast speciální techniky

Tel.: +420 267 287 482

E-mail: kral.pavel‌‌M‌‌azd.cz