Kvalita

  • Vstupní kontrola materiálu včetně lakovaných dílů za pomocí spektrofotometru BYK Spectro-guide 45/0 gloss
  • Koordinace a řešení zákaznických a dodavatelských reklamací
  • Ověřování plnění nápravných opatření
  • Řízení a hodnocení kvality dodavatelů – procesní audity
  • Řešení vnitřních neshod
  • Interní audity výroby
  • Monitorování a reporting klíčových ukazatelů kvality