Kvalita

  • Vstupní kontrola materiálu včetně lakovaných dílů za pomocí spektrofotometru BYK Spectro-guide 45/0 gloss.
  • Koordinace a řešení zákaznických a dodavatelských reklamací.
  • Řízení interních nápravných opatření.
  • Řízení a hodnocení kvality dodavatelů – procesní audity.
  • Řešení vnitřních neshod.
  • Interní audity výroby.
  • Monitorování a reportování klíčových ukazatelů kvality.