Výrobní prostory a testování

 • Čisté výrobní prostory splňující ČSN EN ISO 14644-1:1999 resp. ISO 14644-1:2015:
  • Třída ISO 8 (100 000 prachových částic velikosti 0,5 μm na 1 ft3 vzduchu) - plocha 540 m2
  • Třída ISO 7 (10 000 prachových částic velikosti 0,5 μm na 1 ft3 vzduchu) - plocha 130 m2
 • Montáž vakuových, mechanických a elektronických sestav pro rastrovací a transmisní elektronové mikroskopy
 • Testování podle požadavku zákazníka
  • Vakuový test pomocí heliové hledače netěsností Pfeiffer HLT550 a HLT265.
  • Analýza zbytkových plynů (RGA) - hmotnostní spektrometr Prisma plus QMS 200 F.
  • Celkový test funkce sestav, celků a modulů