Zpracování
osobních údajů

Odesláním vyplněného formuláře vyjadřujete Váš svobodný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu jednotlivých vyplněných položek formuláře. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu 6 měsíců za účelem výkonu práv a plnění povinností souvisejících s případným uzavřením pracovně-právního vztahu. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat formou písemné žádosti zaslané na adresu společnosti AŽD Praha s.r.o. nebo emailem na adresu: poverenec.gdpr‌‌M‌‌azd.cz.

Jestliže nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, potom formulář neodesílejte.