Zaměstnání

Volné pozice

Pracovník servisu mobilních zabezpečovacích zařízení v drážní dopravě
Praha, Brno
Vývojový pracovník, inženýr pro práci na evropském zabezpečovacím zařízení ETCS pro drážní vozidla
Praha, Plzeň, Pardubice, Brno, Olomouc
Vývojový pracovník, inženýr pro implementaci evropského zabezpečovacího zařízení ETCS do drážních vozidel
Praha, Plzeň, Pardubice, Brno, Olomouc
Kierownik robot sterowanie ruchem kolejowym
Poznaň – Štětín
Technik pro zkoušení zabezpečovacích zařízení pro kolejovou dopravu
Praha, Brno
IT pracovník dohledu a podpory
Praha
Stavbyvedoucí montážních prací
Česká republika
Specialista na vysokofrekvenční obvodová řešení
Mstětice
Vývojový pracovník aplikace automatizovaného testování systémů
Žilina (SK)
Tester řídícího systému zabezpečovacích systémů pro železnici
Žilina (SK)
SW inženýr pro platformové vrstvy embeded řešení pro bezpečnostně kritické systémy
Praha, Pardubice, Plzeň, Brno, Olomouc, Žilina
SW inženýr pro oblasti návrhu architektury SW řešení, implementace a testování
Praha, Pardubice, Plzeň, Brno, Olomouc, Žilina
Analytik technické bezpečnosti systémů
Žilina (SK)
Stavbyvedoucí
Praha
Zkušební technik – specialista
ČR, zahraničí
Technik pro výstavbu optické sítě
Technik pro výstavbu sdělovacích zařízení
Vedoucí prací pro sdělovací a zabezpečovací techniku na železnici
Polsko
Servisní technik, elektromontér
Praha
Montér - zámečník
Po celé ČR
Montér železničního a telekomunikačního vedení
Sdělovací a zabezpečovací elektromechanik
Elektrotechnik trakčních a zabezpečovacích zařízení
Konstruktér, vývojový pracovník
Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
Stavbyvedoucí montážních prací
Mistr

Chcete u nás pracovat?